Navneændring

Man søger om navneændring ved at logge sig på med MitID (NEM-ID kan anvendes i overgangsfasen) på www.borger.dk under Familie og børn. Hvis det gælder ændring til ægtefællens navn, skal begge signere ansøgningen digitalt. Den første person laver ansøgningen og der bliver sendt en mail til den anden person, som så skal benytte det medfølgende link til at signere ansøgningen med sit MitID.

Hvis navneændringen er for et barn er der nogle ting man skal være opmærksom på. Er barnet/den unge under 12 år skal begge forældre signere på ansøgningen, men er barnet/den unge mellem 6 og 12 år, skal barnet/den unge høres ved en børnesamtale som foretages af enten præst eller kordegn. Er barnet/den unge mellem 12 og 15 år skal ansøgningen laves på papir og afleveres på kirkekontoret, her skal ansøgningen være underskrevet af begge forældre samt barnet/den unge selv. Er det et barn/en ung mellem 15 og 18 år kan de ansøge digitalt med MitID, men begge forældre skal signere ansøgningen.  

Gebyr ved navneændring

Det koster 559,40 kr . at få en navneændring pr. 2 juni 2023. Gebyret reguleres hvert år den 1. januar. Gebyret skal være betalt senest i forbindelse med ansøgning.

 

Hvornår skal du betale gebyr?

Der skal som udgangspunkt betales gebyr for alle ansøgninger om navneændring. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft.

Du skal kun betale ét gebyr, hvis personerne på ansøgningen er:

    • Ægtefæller 
    • Ugifte samlevende 
    • Søskende eller plejebørn under 18 år
    • Forældre og børn under 18 år, der søger om samme navneændring. 

Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er sagsbehandlingen, du betaler for.

 

Hvornår skal du ikke betale gebyr?

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger inden vielsen eller senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Du skal heller ikke betale gebyr for en navneændring for dit barn under 18 år, hvis barnets navneændring følger af en navneændring, som du får eller har fået.

 

Indbetaling af gebyr

Gebyret skal være indbetalt ved indgivelse af ansøgning, idet ansøgeren betaler for sagsbehandlingen.

 

Gebyret kan betales på følgende måder:

Du kan betale gebyret med dankort eller via netbank, i forbindelse med den digitale ansøgning på borger.dk. Hvis der betales med netbank, kan du vedhæfte kvitteringen til din elektroniske ansøgning når du bruger den digitale løsning. 

Hvis ansøgningen skal foretages på papir, kan du betale i banken eller netbank/homebanking. Du skal medbringe kvittering når du afleverer din ansøgning på kirkekontoret.