Dødsfald og begravelse/bisættelse

En kiste står klar til bisættelsen/begravelsen i kirken

Lægen anmelder dødsfaldet digitalt.

De pårørende har pligt til at sørge for at anmelde dødsfaldet snarest muligt til kirkekontoret/sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Hvis de pårørende selv ønsker at stå for dette samt anmeldelsen om begravelse og ligbrænding, skal dette ske via www.borger.dk , under "Sundhed og sygdom".

Ønsker De at benytte en bedemandsforretning, kan De aflevere de personlige papirer til bedemanden, som derefter på Deres vegne anmelder dødsfaldet og - hvis afdøde er medlem af Folkekirken - aftaler dato og sted for bisættelse/begravelse - og henviser til en samtale med den præst, der skal medvirke ved den kirkelige handling.

Såfremt det var afdødes ønske, at der ikke skal være en højtidelighed, skal der vedhæftes en tro og loveerklæring på dette.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, men har udtrykt ønske om en højtidlighed, så kan dette aftales med den lokale sognepræst. Det koster et gebyr for selve handlingen.