På sporet af Jesus

På sporet af Jesus

4 udklædte i dragter som på Jesu tid

Hvert år arrangerer de tre kirker i Herlev en dag, hvor nogle skoleklasser går på jagt efter Jesus. De bliver af ypperste-præsten Kajfas sendt ud for at finde ud af, hvem Jesus var. De møder undervejs flere af de personer, som mødte Jesus – en tolder, der kravlede op i et træ, en synagogeforstander, en lam, der var blevet helbredt og nogle fiskere, der blev til menneskefiskere. Til sidst er der fest hos overtolderen, Zakæus.