Generelle kriterier for at få foretaget kirkelige handlinger i Herlev Kirke

Man har ret til at få sit barn døbt i Herlev Kirke, hvis

 1. Barnet er fødselsregistreret i Herlev Sogn
 2. Barnet er efter fødslen flyttet til Herlev Sogn
 3. Hvis man har fået andre børn døbt i Herlev Kirke, men ikke bor i Herlev Sogn, kan man ekstraordinært få lov til at få et barn døbt.
 4. Der er mulighed for lørdagsdåb den anden lørdag i hver måned og kun denne lørdag.

Konfirmation i Herlev Kirke:

 1. Efter aftale med præsten


Hvis man vil vies i Herlev Kirke, skal man opfylde et af følgende kriterier:

 

 1. Man bor i Herlev Sogn
 2. En af parterne bor i Herlev Kommune og er enten døbt eller konfirmeret i Herlev Kirke (I dette tilfælde er det bopælssognets præst, der skal foretage vielsen)
 3. En af parterne har tidligere boet i Herlev Sogn. Hvis man bor i Herlev Kommune er det bopælspræsten, der foretager vielsen, hvis man ikke bor i Herlev kommune, må man kontakte sognepræsten i Herlev.

 

Brudepar, der bor i Herlev sogn, kan tidligst bestille vielse 12 måneder i forvejen og brudepar, der bor i et andet sogn kan tidligst bestille vielse 6 måneder i forvejen.

Man kan blive begravet/bisat fra Herlev Kirke, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

 1. Man bor i Herlev Sogn
 2. Ens forældre eller børn bor i Herlev Sogn
 3. Man har et familiegravsted på Herlev Kirkegård
 4. Man er blevet døbt eller konfirmeret i Herlev Kirke
 5. Man har igennem længere tid haft en tilknytning til Herlev Kirke


I øvrigt henvises til Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning m.m.:

 

Medlemmers ret til kirkelig betjening

§ 6. Ethvert medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører, jf. § 5. Sognebåndsløsere betjenes dog af den præst, til hvem der er løst sognebånd.

Stk. 2. Et medlem, der ikke har bopæl her i landet, har ret til kirkelig betjening af præsten for den menighed, hvortil medlemmet senest har hørt.

§ 7. Et medlem af folkekirken, der ikke hører til sognemenigheden, men som har en særlig tilknytning til denne, har ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke. Særlig tilknytning foreligger blandt andet, hvis medlemmet

1) tidligere har haft bopæl i sognet,

2) har nære pårørende, der bor i sognet, eller

3) for så vidt angår begravelse eller bisættelse har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke.

Stk. 3. Præstens afgørelse efter stk. 1 kan indbringes for biskoppen. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.