Fødsel

Fødsler anmeldes elektronisk af jordemoderen til det sogn, hvor moderen bor ved fødslen, hvis moderen bor i Danmark - ellers til det sogn, hvor fødslen finder sted. Hvis moderen og faderen er gift skal de ikke foretage sig noget. Hvis moderen og faderen ikke er gift, har de mulighed for inden for 28 dage at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring via  www.borger.dk under "Familie og børn" (Ellers behandles faderskabssagen i Familieretshuset).

Der vil herefter kunne udstedes personsattest. Denne skal bestilles via www.borger.dk Søg på "attester" i søgebar.