Børne og familiegudstjenester

Fastelavnsgudstjenesten

Hvor både børn og voksne slår katten af tønden efter gudstjenesten